Lavang
roses TẠ ƠN
Tâm tình tạ ơn Mẹ Lavang

 • Thông Tin Liên Lạc tháng 1, 2017

 • Thông Tin Liên Lạc tháng 12, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 11, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 10, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 9, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 8, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 7, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 6, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 5, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 4, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 3, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 2, 2016
 • Thông Tin Liên Lạc tháng 1, 2016

 • Đại Hội Đức Mẹ La Vang XVII, 2009
 • Trọng kính quí vị,
  Đền Thánh Đức Mẹ La Vang New Orleans kính chào toàn thể quí vị, đặc biệt quí vị dân Chúa con Mẹ Maria La Vang. Cầu chúc quí vị và quí quyến được muôn hồng ân hồn xác qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang lên Chúa.

  Đền Thánh Đức Mẹ La Vang New Orleans từ nay nối một nhịp cầu thông cảm tới quí vị qua hình ảnh và sinh hoạt của Đền Thánh. Hy vọng chúng ta theo dõi và hiểu biết để thêm lòng yêu mến Đức Mẹ La Vang Việt Nam hơn.

  Thân ái kính chào quí vị
  Linh Mục Anton Nguyễn Tiến Hiền Quản Nhiệm
  và toàn thể dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ La Vang
  New Orleans.